Bli medlem

Våra medlemmar är i första hand män i Jämtlands län som drabbats av prostatacancer och deras anhöriga. Men alla som stödjer vårt arbete mot prostatacancer är välkomna som medlemmar.

Avgiften för 2018 är 100 kronor per person.

Medlemsavgiften sätts in på vårt plusgiro 10 92 47-7. Glöm inte ange medlemsavgift och vem den avser. Om du har en e-postadress vill vi gärna att du meddelar oss den. Genom att ange e-postadressen accepterar du att vi registrerar den i vårt medlemsregister.

Som medlem får du inbjudningar till alla våra arrangemang, föreläsningar och träffar i länet. Du får också tidningen Prostata-Nytt som kommer ut med fyra nummer per år. Vi har även ett avtal med Expo Norr som gör att medlemmar går in gratis mot uppvisande av medlemskortet.