Mustaschkampen

Förra året slog Mustaschkampen många rekord. Bland annat i form av insamlade medel till Prostatacancerfonden, antal medieinslag, antal företag som deltog och antal aktiviteter som genomfördes. Vi jobbar aktivt för att skapa förutsättningar för en ännu bättre kampanj i höst. Nedan presenteras de företag och organisationer som redan nu har utlovat att de kommer att vara med oss i kampen mot prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. 

Besök Mustaschkampens kampanjsida


Huvudsamarbetspartners 2018

   


Kommunikativa partners 2018

 

  


Företag/organisationer som bidrar med över 25 000 kronor


Företag/organisationer som bidrar med upp till 25 000 kronor

Ancotrans AB
Brödservice Stockholm SYD AB
Gårdsservice Mjölkman AB
Hässleholmsortens Jaktskytteklubb
NFI Utbildning
Tork