Styrelse

Prostatacancerförbundets styrelse svarar för att förbundets stadgar följs samt för organisation och förvaltning av förbundets angelägenheter.

Kjell Brissman

Ordförande
070-569 08 66
e-post

Leif Sundqvist

Vice ordförande
070-270 63 80
e-post

Calle Waller

Ledamot
070-552 73 15
e-post

Stig Hanno

Ledamot
070-285 56 66 
e-post

Bernt Åslund

Ledamot
070-689 89 58
e-post

Inge Nilsson

Ledamot
070-588 28 18
e-post

Hans Joelsson

Ledamot
070-330 31 34
e-post