Bli medlem
TwitterFacebookInstagram  |  Logga in  |  Ge en gåva  |  Insamling  |  English

Fakta Mustaschkampen


EN ÅRLIG KAMPANJ

Mustaschkampen är en årlig kampanj som pågår under hösten/vintern till förmån för prostatacancer och manlig hälsa. Både humor och allvar blandas i kampanjen där mustaschen, som är kampanjens signum, har blivit ett roligt inslag. I allvaret ligger att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom och det, tillsammans med att en tidig upptäckt räddar liv, vill Mustaschkampen ska bli allmänt känt.

Att medverka i Mustaschkampen innebär att man som organisation blir delaktig i en kampanj som genomförs från november till december för att uppmärksamma och samla in pengar till forskning kring prostatacancer. Mustaschkampen innebär också en tid av glädje där män odlar mustasch och skapar uppmärksamhet kring mannens hälsa genom olika aktiviteter. Föreningar och organisationer kan välja på flera olika sätt att medverka. Det finns många möjligheter att skräddarsy aktiviteter för just din organisation.

Bakom kampanjen står Prostatacancerförbundet tillsammans med sina 26 patientföreningar, 9 huvudpartners och 200 företag och organisationer. Syftet med kampanjen är att samla in pengar till forskning om sjukdomen samt driva opinionsbildning för en bättre prostatacancervård.


MÅL MED KAMPANJEN
Opinionsbildning
Öka allmänhetens kunskap om prostatacancer, sprida kunskap om den ojämlika vården med stora regionala skillnader.

Samla in medel till Fonden mot prostatacancer

Mäns hälsa
Det ska bli allmänt känt att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom, att tidig upptäckt räddar liv eftersom sjukdomen går att bota om den upptäcks tidigt samt att alla män som fyllt 45 år bör ta PSA-prov. Ett PSA-prov är ett enkelt blodprov.
Fars dag ska bli en dag som mer förknippas med mannens hälsa och prostatacancer.


AKTIVITETER

Genom samverkan med 26 regionala patientföreningar kommer det ske aktiviteter i hela landet. De är med på fotbollsmatcher, motorcykelkorteger, handbollsmatcher, ishockey, trav på V 75 på Solvalla och Sundbyholm. Det arrangeras medlemsmöten, tävlingar, debatter, konferenser, insamlingar på gator och torg, målning av ensilagebalar, konserter, försäljning av mustaschbakelser och Fars dagsfirande i hela Sverige.


FÖRENINGAR OCH FÖRETAG
Mustaschkampen vill ha med alla föreningar och olika typer av företag. Det finns flera olika paket för medverkan, från att odla mustascher, vara med i aktiviteter, insamling, sälja mustaschpins m.m. Det finns även företagspaket för 5 000 kr, 10 000 kr och 25 000 kr.


HIT GÅR PENGARNA
Alla insamlade medel går till Fonden mot Prostatacancer
- Forskning för bättre behandlings- och diagnosmetoder
- Opinionsbildning för en bättre och jämlik vård
- Stipendier till kompetensutveckling för patientföreträdare och vårdpersonal


KONTAKT

Finns intresse att vara med i någon aktivitet eller göra en insamling, vänligen kontakta:

Tomas Tullberg, projektledare, ansvarig företagskontakter
073-379 65 45 tomas@prostatacancerforbundet.se

Torsten Tullberg, kampanjledare
0769-48 83 00 torsten@prostatacancerforbundet.se

Mustaschkampen har en egen kampanjsida:
www.mustaschkampen.se

 

  • Stöd kampen mot prostatacancer