Bli medlem
TwitterFacebookInstagram  |  Logga in  |  Ge en gåva  |  Insamling  |  English

Kansli

Prostatacancerförbundets kansli svarar för förbundets administration, gåvohantering, utveckling och marknadsföring. Observera att vi inte kan ge medicinsk rådgivning men hänvisar er gärna vidare. 
Vi har öppet måndag-fredag, telefontid säkrast mellan 09.00-12.00 och 13.00-16.00.

GÖRAN HELLBERG, GENERALSEKRETERARE
08-655 44 40
goran@prostatacancerforbundet.se

Kontakta Göran om:
- Planering och ledning av kansliet
- Ekonomi övergripande
- Verksamhetsutveckling
- Bollplank och stöd till föreningar
- Samarbeten myndigheter och vårdorganisationer
- Forskningsärenden

CECILIA GRIPENSKOG, GÅVOHANDLÄGGARE
08-655 44 13  
Telefontid säkrast mån-tors kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00.
Gåvoärenden: kansli@prostatacancerforbundet.se 
Övrigt: cecilia@prostatacancerforbundet.se

Kontakta Cecilia om:
- Gåvor till Fonden mot prostatacancer
- Medlemsregister, adressändringar

ANNA ÖSTLUND, ADMINISTRATÖR
08-655 44 39
anna@prostatacancerforbundet.se

Kontakta Anna om:
- Kontakt för patientföreningar i administrativa frågor
- Medlemsregister, systemfrågor
- IT-frågor
- Administration övrigt
- Handläggning stipendier

MIA SUNDBERG, EKONOM
08-655 44 65
mia@prostatacancerforbundet.se

Kontakta Mia om:
- Ekonomiadministration
- Budget och bokslut
- Månadsrapportering
- Ekonomisk analys och kontroll

 

MARIA AHLVIK, KOMMUNIKATÖR
08-655 44 42
maria@prostatacancerforbundet.se

Kontakta Maria om:
- Kontakt för patientföreningar i kommunikationsfrågor
- Samarbeten och insamling
- Marknadsföring och annonser
- Hemsida och Facebook
- Nyhetsbrev
- Webbshop

TORSTEN TULLBERG, KAMPANJLEDARE MUSTASCHKAMPEN
076-948 83 00
torsten.tullberg@prostatacancerforbundet.se

Kontakta Torsten om:
- Mustaschkampen 2018
- Marknadsföring och mediakontakter Mustaschkampen

TOMAS TULLBERG, PROJEKTLEDARE MUSTASCHKAMPEN 
073-379 65 45
tomas@prostatacancerforbundet.se

Kontakta Tomas om:
- Samarbetsavtal Mustaschkampen 2018
- Organisations- och företagskontakter Mustaschkampen

TELEFON
Kansli växelnummer 08-655 44 30. 
Varje medarbetare har dock ett eget direktnummer.

E-POST
Det går alltid att nå oss via kansli@prostatacancerforbundet.se
Varje medarbetare har dock en egen e-postadress.

ADRESS
Prostatacancerförbundet
Barks väg 14
170 73 SOLNA

Information om hur du hittar till oss finns här.

ORGANISATIONSNUMMER
857209-1422

  • Stöd kampen mot prostatacancer