Bli medlem
TwitterFacebookInstagram  |  Logga in  |  Ge en gåva  |  Insamling  |  English

Styrelse

Prostatacancerförbundets styrelse svarar för att förbundets stadgar följs samt för organisation och förvaltning av förbundets angelägenheter.

 

Ordförande
Kjell Brissman

070 569 08 66
e-post

Ledamot
Calle Waller
070 552 73 15
e-post

Ledamot
Jan Frick

070 829 33 60
e-post

Ledamot
Stig Hanno

070 285 56 66 
e-post

Ledamot
Bernt Åslund
070 689 89 58
e-post

Ledamot
Inge Nilsson
070 588 28 18
e-post   
Ledamot
Leif Sundqvist
070 270 63 80
e-post

Ersättare
Miguel Bascuas
072 013 09 80
e-post


Ersättare
Hans Joelsson
070-3303134 
e-post

                               

  • Stöd kampen mot prostatacancer