Bli medlem
TwitterFacebookInstagram  |  Logga in  |  Ge en gåva  |  Insamling  |  English

Valberedning

I Prostatacancerförbundets valberedning sitter fem ledamöter som alla har god inblick i Prostatacancerförbundets organisation och styrelse.

I PROSTATACANCERFÖRBUNDETS VALBEREDNING SITTER:
Hans Zetterling, Halmstad, Sammankallande ordförande
070-513 20 02
zetterling@telia.com

Sture Henningsohn, Sundsvall
070-315 19 50
sture.henningsohn@telia.com  

Ulf Holmberg, Dalarna
070-340 07 38
ulfholmberg@telia.com

Torsten Sundberg, Stockholm
070-592 16 80
tottelott@telia.com

Stig Lindahl, Uppsala
070-268 93 30
stig@lindahl.com

Valberedningen har en mandatperiod på två år och som uppgift att ta fram förslag till:
- Styrelse
- Förtroendevald revisor
- Ny valberedning för nästkommande mandatperiod

Valberedningen planerar sitt arbete självständigt och deltar aktivt i de sammanhang där medlemmar och förtroendevalda möts. En ledamot av valberedningen har också efter anmälan rätt att delta och yttra sig vid Prostatacancerförbundets styrelsesammanträden.

  • Stöd kampen mot prostatacancer