Om oss

Vi är en ideell patientförening, politiskt och religiöst obunden som ger stöd, arrangerar föreläsningar och har en samlad erfarenhet av prostatacancer.

Vi är till för män som har fått diagnosen samt närstående.  Ni andra som tycker att vi utför ett bra arbete är också välkomna att bli medlemmar.    

Föreningen startade i september 2004 och har nu än mer än 550 medlemmar.

 Prostatacancerförbundet är vår huvudorganisation med 26 regionala föreningar med mer än 10 000 medlemmar.

Förbundets/ föreningens syfte/mål är att verka för en allmän screening för alla män från 45 års ålder, öka kunskapen om sjukdomen, verka för ökade vårdresurser och effektivare eftervård/rehabilitering, kortare väntetiderna, samt tillgång av livsförlängande läkemedel oavsett vilket landsting man tillhör.

Är du drabbad eller någon närstående? 
Bli medlem i vår förening - tillsammans blir vi starkare.